0916359268


Mẫu hợp đồng công chứng mua bán nhà đất

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất công chứng

Hợp đồng mua bán nhà đất công chứng là văn bản được lập tại Văn phòng Công chứng do Công chứng viên chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của giao dịch dân sự bằng văn bản theo quy định của Pháp luật.

Sau khi Công chứng viên lập Hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà đất – bất động sản, bên mua và bên bán phải có trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin sau:

Thông tin nhân thân của 2 bên được ghi trên Hợp đồng công chứng, gồm:

 1. số CMND hoặc Căn cước công dân, hộ khẩu, đăng kí kết hôn, xác nhận độc thân.
 2. Các giấy tờ về thay đổi thông tin khi đổi từ CMND sang Căn cước công dân.

Thông tin trên giấy chứng nhận chủ quyền, gồm:

 1. Số thửa đất, số tờ bản đồ, thông tin của chủ sở hữu ghi trên giấy chứng nhận.
 2. Diện tích đất, diện tích nhà.

Kí trước mặt công chứng viên, kí từng trang

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LÀM DỊCH VỤ ĐĂNG BỘ SANG TÊN NHÀ ĐẤT. VUI LÒNG GỌI SĐT: 0916359268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

mẫu hợp đồng mua bán nhà đất công chứng   mẫu hợp đồng mua bán nhà đất công chứng mẫu hợp đồng mua bán nhà đất công chứng

mẫu hợp đồng mua bán nhà đất công chứng

mẫu hợp đồng mua bán nhà đất công chứng

Mức thu và cách tính phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất.

Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC, mức thu và cách tính phí công chứng mua bán nhà, đất được tính trên giá trị chuyển nhượng, cụ thể:

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu

(đồng/trường hợp)

1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn
2 Từ 50 – 100 triệu đồng 100 nghìn
3 Từ trên 100 triệu đồng – 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 01 – 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 – 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 – 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 – 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Lưu ý: 

Đối với các Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà giá do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do nhà nước quy định, thì giá trị hợp đồng để tính phí công chứng được tính theo công thức sau:

Giá trị hợp đồng tính phí công chứng = Diện tích đất ghi trong hợp đồng x Giá đất do Nhà nước quy định

Ví dụ: Anh A và B thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nội dung sau:

 • Diện tích: 100m2
 • Công chứng với giá: 1 tỷ đồng
 • Bảng giá đất theo quy định Nhà nước: 20 triệu đồng/m2.

Như vậy, giá trị tính phí công chứng được tính như sau:

Giá trị hợp đồng để tính phí công chứng = 100m2 x 20 triệu đồng = 2 tỷ.

Phí công chứng = 1 triệu + 600 nghìn đồng (0.06 x 1 tỷ/100).

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LÀM DỊCH VỤ ĐĂNG BỘ SANG TÊN NHÀ ĐẤT. VUI LÒNG GỌI SĐT: 0916359268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

Tham khảo:

 1. Kí gửi nhà đất
 2. mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
 3. mẫu hợp đồng mua bán nhà đất
 4. thông tin nhà đất tại các quận huyện