0916359268


Mẫu hợp đồng mua bán nhà

Hợp đồng mua bán nhà đất là thoả thuận bằng văn bản giữa người mua và người bán. Bao gồm các điều khoản liên quan đến tài sản như sau:

 1. Giá bán
 2. Các điều khoản thanh toán, thời điểm giao tiền
 3. Thời điểm công chứng hợp đồng tại các Văn phòng công chứng
 4. Thời điểm bàn giao giấy tờ pháp lý liên quan và bàn giao tài sản.
 5. Cam kết về mặt pháp lý của Tài sản.
 6. Các điều khoản và cách thức phạt nếu 1 trong 2 bên vi phạm hợp đồng.

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LÀM DỊCH VỤ ĐĂNG BỘ SANG TÊN NHÀ ĐẤT. VUI LÒNG GỌI SĐT: 0916359268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

Sau đây là mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mà Công ty Chúng tôi thường hay sử dụng:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********************

Tp HCM, Ngày ______ Tháng _____ Năm 2018

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Hôm nay, Chúng tôi gồm có:

BÊN NHẬN CỌC (bên A)

 • Đại diện: …………………………………………………………sinh ngày ……./……../………
 • CMND: …………………..Cấp ngày ……./……../……… tại:………………………
 • Hộ khẩu thường trú/ tạm trú: ……………………………………………………………………..

BÊN ĐẶT CỌC (bên B)

 • Đại diện: …………………………………………………………sinh ngày ……./……../………
 • CMND: …………………..Cấp ngày ……./……../……… tại:………………………
 • Hộ khẩu thường trú/ tạm trú: …………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất đồng ý thực hiện việc đặt cọc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A là chủ sở hữu hợp pháp và đồng ý chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được nêu sau đây cho bên B:

Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất
 1. Thửa đất số:…………………
 2. Tờ bản đồ số: ………………
 3. Diện tích: …………………m2
 • Sử dụng riêng:………. m2
 • Sử dụng chung: …….. m2
Địa chỉ: ……………………………………………………

Diện tích xây dựng: …………………m2

Tổng diện tích sử dụng:………..…m2      Số tầng: ….

Kết cấu: …………………………….

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng là: ……………………………………………………………vnđ

(bằng chữ: …………………………………………………………………………………………vnđ)

2. Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản, chia thành: ……. đợt

 • Đợt 1: Bên B đặt cọc cho bên A :…….…..………………………………………….vnđ

ngay sau khi ký Hợp đồng.

(bằng chữ: …………………………………………………………………………………vnđ)

 • Đợt 2: Ngay sau khi Công chứng Hợp đồng mua bán vào ngày ……./……./……… bên B thanh toán cho bên A: …………………………………………………………vnđ

(bằng chữ: …………………………………………………………………………………vnđ)

 • Đợt 3: Bên B thanh toán cho bên A số tiền còn lại vào thời điểm ……………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Việc thanh toán số tiền nêu tại Khoản 1 Điều 2 do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 3: GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.

 1. Bàn giao sổ hồng và các giấy tờ pháp lý liên quan:……………………………………….
 2. Bàn giao thửa đất và nhà:…………………………………………………………………….
 3. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

 1. Thuế Thu nhập cá nhân do bên…… nộp. Phí công chứng hợp đồng do bên…… nộp
 2. Lệ phí trước bạ do bên ….… nộp.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG:

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN.

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Bên A:

 1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.
 2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật.
 3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
 • Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
 2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này. Nếu bên A vi phạm nội dung cam kết hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng thì bên A phải bồi thường thiệt hại cho bên B, cụ thể như sau: Hoàn trả tất cả số tiền mà bên A đã nhận trước đây cho bên B, đồng thời bên A bồi thường đúng bằng số tiền đã nhận trong Hợp đồng này cho bên B.

Bên B:

 1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.
 2. Đã xem xét kỹ quy hoạch, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 Hợp đồng này và các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc
 4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này. Nếu bên B vi phạm nội dung cam kết hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng thì bên B chịu mất số tiền đã đặt cọc cho bên A.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG:

Hai bên đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Ngay khi công chứng xong hợp đồng mua bán, bên A sẽ thanh toán hoàn tất phí môi giới cho bên môi giới. Trường hợp bên A không bán nữa, đền cọc cho bên B thì bên B chịu phí môi giới. Bên B bỏ cọc không mua nữa thì bên A chịu phí môi giới.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Các bên giữ một (01) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

BÊN LÀM CHỨNG

  

LƯU Ý: Hầu hết hợp đồng đặt cọc là dạng “Hợp đồng Nguyên Tắc’, trong đó là những cam kết, thoả thuận về cách thức giao dịch mua bán, hay nói cách khác đó là sự thống nhất giữa các bên về lộ trình, quy trình, tiến độ làm việc. Cho nên, trong mỗi lần thanh toán thì chú ý là “cần có sự xác nhận giao-nhận tiền”.

 

BIÊN NHẬN TIỀN THANH TOÁN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LÀM DỊCH VỤ ĐĂNG BỘ SANG TÊN NHÀ ĐẤT. VUI LÒNG GỌI SĐT: 0916359268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

HONGANHLAND– #1 môi giới mua bán nhà đất tại quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Quận 9, Quận 2, Tân Bình, Tân Phú… và các quận trung tâm TPHCM.

mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

               

 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LÀM DỊCH VỤ ĐĂNG BỘ SANG TÊN NHÀ ĐẤT. VUI LÒNG GỌI SĐT: 0916359268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

Tham khảo:

 1. Kí gửi nhà đất
 2. mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
 3. mẫu hợp đồng mua bán nhà đất công chứng
 4. thông tin nhà đất tại các quận huyện