0916359268


Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 29/09/2018

Công ty bất động sản Hồng Anh hoạt động https://bannhaphodep.com/. Trang này thông báo cho quý khách về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nhận được từ người dùng.

Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân để cung cấp và cải thiện Trang web. Khi sử dụng trang web, quý khách đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Khi sử dụng trang https://bannhaphodep.com/, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp  một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được dùng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn.

Dữ liệu nhật ký

Giống như nhiều toán tử trang web, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của quý khách gửi mỗi khi truy cập Trang web của chúng tôi.

Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của máy tính, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, trang của trang web mà quý khách truy cập, thời gian và ngày truy cập, thời gian trên các trang đó số liệu thống kê.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics thu thập, theo dõi và phân tích điều này…

Truyền thông 

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với quý khách. Gửi các bản tin, tài liệu tiếp thị, quảng cáo hoặc các thông tin khác mà quý khách có thể quan tâm.

Cookie

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của quý khách từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của quý khách.

Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập thông tin. Quý khách có thể yêu cầu trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc để cho biết khi nào cookie được gửi.

Tuy nhiên, nếu quý khách không chấp nhận cookie, quý khách có thể không sử dụng được một số phần của Trang web của chúng tôi.

Bảo vệ 

Bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%.

Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của nó.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 29/09/2018 và sẽ vẫn có hiệu lực ngoại trừ đối với bất kỳ thay đổi nào trong các điều khoản của nó trong tương lai, sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang này.

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Quý khách nên kiểm tra chính sách này định kỳ.

Việc Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi chúng tôi đăng bất kỳ sửa đổi chính sách nào trên trang này sẽ như là sự thừa nhận, sự đồng ý của Quý khách.

Mọi sự thay đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho qua địa chỉ email mà Quý khách đã cung cấp hoặc bằng cách đặt thông báo nổi bật trên trang web https://bannhaphodep.com/

Liên hệ chúng tôi

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hotline: 0916359268 – 0917655268 – 0916686279

Email: honganhland@gmail.com